หน้าหลัก / ชุดส่องหลอดลม Laryngoscope

ชุดส่องหลอดลม Laryngoscope

Showing 1–12 of 50 results

 • ฿350.00

  Lunalite ‘D’ Macintosh blades เลือกได้ 0,1,2,3,4,5

 • ฿350.00

  Lunalite ‘D’ Miller blades เลือกได้ 00,0,1,2,3,4

 • ฿17,000.00

  Ri-integral flex Mcintosh no.3

 • ฿17,000.00

  Ri-integral flex Mcintosh no.4

 • ฿8,300.00

  ชุดส่องหลอดลม Fiber optic McIntosh 1, 2, 3 XL 2.5 v, Galemed

 • ฿10,200.00

  ชุดส่องหลอดลม Fiber optic McIntosh 2, 3, 4 LED 2.5 v, Medical Device

 • ฿8,300.00

  ชุดส่องหลอดลม Fiber optic McIntosh 2, 3, 4 XL 2.5 v, Galemed

 • ฿7,600.00

  ชุดส่องหลอดลม Fiber optic McIntosh 2, 3, 4 XL 2.5 v, Medical Device

 • ฿21,000.00

  ชุดส่องหลอดลม Ri-Integral Laryngoscope set macintosh 2,3,4 LED 2.5 v, Riester

 • ฿30,000.00

  ชุดส่องหลอดลม Ri-Integral Laryngoscope set macintosh 2,3,4 LED 3.5 v พร้อมแท่นชาร์จและถ่านชาร์จ , Riester

 • ฿19,500.00

  ชุดส่องหลอดลม Ri-Integral Laryngoscope set macintosh 2,3,4 XL 2.5 v, Riester

 • ฿28,000.00

  ชุดส่องหลอดลม Ri-Integral Laryngoscope set macintosh 2,3,4 XL 3.5 v พร้อมแท่นชาร์จและถ่านชาร์จ ,Riester

Top