Home / ชุดส่องหลอดลม Laryngoscope / ชุดส่องหลอดลม Fiber optic จัดชุด

ชุดส่องหลอดลม Fiber optic จัดชุด

Showing all 10 results

 • ฿9,500.00

  ชุดส่องหลอดลม Fiber optic McIntosh 1, 2, 3 XL 2.5 v, Galemed

 • ฿13,900.00

  ชุดส่องหลอดลม Fiber optic McIntosh 2, 3, 4 LED 2.5 v, Medical Device

 • ฿9,800.00

  ชุดส่องหลอดลม Fiber optic McIntosh 2, 3, 4 XL 2.5 v, Galemed

 • ฿9,500.00

  ชุดส่องหลอดลม Fiber optic McIntosh 2, 3, 4 XL 2.5 v, Medical Device

 • ฿21,000.00

  ชุดส่องหลอดลม Ri-Integral Laryngoscope set macintosh 2,3,4 LED 2.5 v, Riester

 • ฿30,000.00

  ชุดส่องหลอดลม Ri-Integral Laryngoscope set macintosh 2,3,4 LED 3.5 v พร้อมแท่นชาร์จและถ่านชาร์จ , Riester

 • ฿19,500.00

  ชุดส่องหลอดลม Ri-Integral Laryngoscope set macintosh 2,3,4 XL 2.5 v, Riester

 • ฿28,000.00

  ชุดส่องหลอดลม Ri-Integral Laryngoscope set macintosh 2,3,4 XL 3.5 v พร้อมแท่นชาร์จและถ่านชาร์จ ,Riester

 • ฿15,800.00

  ชุดส่องหลอดลม Ri-Modul Laryngoscope set macintosh 2,3,4 LED 2.5 v, Riester

 • ฿14,000.00

  ชุดส่องหลอดลม Ri-Modul Laryngoscope set macintosh 2,3,4 XL 2.5 v, Riester

Top