Home / เครื่องผลิตออกซิเจน / ชุดเจาะคอ Trachea set

ชุดเจาะคอ Trachea set

Showing the single result

  • ฿800.00

    เครื่องผลิตออกซิเจน เป็นเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ในการผลิตออกซิเจนให้กับผู้ป่วยที่มีภาวะบกพร่องออกซิเจน

Top