Home / อุปกรณ์กายภาพ / จักรยานนั่งพิง

SHOP

จักรยานนั่งพิง

฿0.00

Description

จักรยานนั่งพิง

. เป็นจักรยานระบบคอมพิวเตอร์

. ปรับความฝืดของจักรยานด้วยระบบแรงเหนี่ียวนำของแม่เหล็ก ไฟฟ้าระหว่าง 0.5-4.0 kg.m

. วัดชีพจรโดยระบบ Photo Optic

. หน้าปัดแสดง ข้อมูล และผลการออกกำลังกาย

มีโปรแกรมในการฝึก 5 โปรแกรม

Top