Home / อุปกรณ์กายภาพ / เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย

SHOP

เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย

฿0.00

Description

เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย

. เป็นเครื่องมือวัดส่วนประกอบของร่างกายที่วิเคราะห์ปริมาณกล้ามเนื้อ ไขมัน ปริมาณน้ำ แร่ธาตุ  ความสมดุลของร่างกาย ระหว่างข้างซ้าย ข้างขวา  ด้านบน ด้านล่าง ความต้องการ พลังงานพื้นฐาน  ขนาดรูปร่าง และความเหมาะสม ของไขมัน ในช่องท้องของนักกีฬา

สามารถนำค่าที่ได้ มาพิจารณา ภาวะโภชนาการนักกีฬา ภาวะการขาดน้ำขณะฝึกซ้อม  การเพิ่มน้ำหนัก การลดน้ำหนัก ของตัวนักกีฬาได้อย่างเหมาะสม  ทำให้นักกีฬา ไม่เกิดอันตราย ต่อร่างกาย ในขณะฝึกซ้อม  และการแข่งขัน

Top